raya putih

Nama-nama Ilmu Tauhid

28 JAMADILAWAL 1432

Ilmu bagi mengenal ALLAH dikenali sebagai Ilmu Tauhid.  Mempelajari Ilmu Tauhid adalah wajib bagi setiap Muslim yang mukhalaf. Ilmu Tauhid mempunyai beberapa nama.

1) Ilmu Tauhid
Erti Ilmu Tauhid ialah mengesakan ALLAH. Iaitu apa sahaja yang diiktikadkan ada pada ALLAH tidak boleh ada pada yang lain. Dan apa sahaja yang ada pada yang lain tidak boleh ada pada ALLAH. Tidak boleh ada persamaan antara ALLAH dan yang lain dari NYA.

2) Ilmu Kalam
Kalam ertinya berkata-kata. Ilmu Kalam adalah ilmu yang banyak diperkatakan atau dibahaskan bagi penerangannya. Ilmu ini tiada amalan praktikal yang perlu dilakukan selain mendengar dan memahami dengan akal.

3) Ilmu Sifat
Ertinya mempelajari sesuatu yang ada pada zat ALLAH dan bukannya rupa atau bentuk.

4) Ilmu Usulludin
Kalimah 'Addin' membawa erti Agama. Ilmu Usulludin bermaksud ilmu yang mempelajari asal usul agama (Islam).

5) Ilmu 'Aqaidul Iman
'Aqaidul adalah jamak kepada kepercayaan-kepercayaan kepada ALLAH. 'Aqaidul Iman adalah kepercayaan-kepercayaan yang wajib diisi dalam kepercayaan tentang DIRI ALLAH. Setiap mukhalaf wajib mempunyai 50 'aqaidul iman walaupun ia boleh sampai kepada 68 'aqaidul iman. Kepercayaan dan keimanan mesti datang dari hati sendiri melalui ilmu yang dituntut.

6) Ilmu Sifat 20
Sifat ALLAH tidak terhitung banyaknya. Yang wajib dipelajari hanya 20. Sebab mengapa belajar sifat 20 ialah supaya dapat mudahkan tumpuan belajar. Kesemua sifat 20 itu ada hubungan dengan alam. Mengetahui sifat 20 itu maka akan kenallah kita kepada ALLAH swt.Like this post?

Thank you for reading.
Tags:
Mukaddimah Ilmu Tauhid
Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab tauhid:-

1) Nama-nama ilmu tauhid beserta ertinya.
2) Dari mana dipetik ilmu tauhid.
3) Hukum mempelajari ilmu tauhid.
4) Faedah mempelajari ilmu tauhid.
5) Sampai ke mana wajib mempelajari ilmu tauhid.
6) Siapa ulama ahlil sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid.
7) Apa isi kandungan ilmu tauhid.
8) Makhluk yang mana mesti ada ilmu tauhid.
9) Sama atau tidak ilmu tauhid dari zaman Nabi Adam as.
10) Peringkat-peringkat ilmu tauhid.
(Anonymous)
MENEGAKKAN KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

KERAJAAN MALAYSIA ADALAH KAFIR KERANA :

1. Artikel 4 Perlembagaan Malaysia meletakkan status Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang yang tertinggi yang mengatasi al-Quran dan Hadis;

2. Artikel 43 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas umat manusia;

3. Artikel 44 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk membuat undang-undang manusia;

4. Artikel 161 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada mahkamah untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

5. Perlembagaan Malaysia menyerahkan kuasa dan hak kepada manusia untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia (artikel 43, 44, 161);

6. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia(artikel 43);

7. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia (artikel 43, 161);

8. Perlembagaan Malaysia mewujudkan Tuhan-tuhan Manusia yang membuat undang-undang, yang memerintah ke atas manusia dan yang disembah oleh manusia (artikel 43, 44, 161);

9. Kepercayaan Kepada Tuhan dalam Rukun Negara mempunyai pengertian mengiktiraf kesemua Tuhan sebagai Tuhan-tuhan yang sah;

10. Kerajaan Malaysia mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir dengan sekali gus ia manolak dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.


UMAT ISLAM YANG MENGAMALKAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI MEMBATALKAN SYAHADAH MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

1. Mempercayai kerajaan demokrasi adalah Islam atau bersesuaian dengan Islam;

2. Mengamalkan sistem politik demokrasi yang bererti mengamalkan agama yang kafir;

3. Melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia;

4. Menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun;

5. Menyerahkan kuasa kepada kerajaan untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang;

6. Menghukum dan mengadili manusia dengan undang-undang manusia;

7. Berada di bawah kuat kuasa undang-undang demokrasi yang bererti menjadi para hamba kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manausia kepada manusia;

8. Mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi yang bererti menyembah manusia;

9. Menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi bererti beriman kepada agama demokrasi;

10. Tidak mengisytiharkan kekufuran demokrasi, tidak menolak dan mengkufur ingkarkannya serta tidak mengisytiharkan untuk menghapuskannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi.UMAT ISLAM YANG BERADA DI BAWAH KERAJAAN DEMOKRASI ADALAH ISLAM KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

1. Mempercayai dan mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi;

2. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi;

3. Menjauhi dan memisahkan diri kita daripada kerajaan demokrasi;

4. Menolak dan mengkufur ingkarkan kerajaan demokrasi;

5. Tidak berkompromi dengan kerajaan demokrasi;

6. Memusuhi dan membenci sistem politik demokrasi dan kerajaan demokrasi;

7. Mengancam, mengganggu dan mencabar kerajaan demokrasi, serta hidup di sepanjang masa sebagai penderhaka dan pemberontak yang aktif terhadap Kerajaan demokrasi;

8. Berkonfrantasi sepanjang masa terhadap kerajaan demokrasi;

9. Mengisytiharkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan demokrasi adalah Fardhu Ain;

10. Buat persediaan untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi.


Ayat-ayat 2:251; 22:40 dan 2:193 adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk :

1. Menghapuskan kerajaan demokrasi atau mana-mana kerajaan manusia yang kafir;
2. Menegakkan kerajaan Allah di bumi.

Ini adalah ayat-ayat yang berbentuk umum, kekal, muktamad dan final yang memerintahkan kita untuk melancarkan JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI terhadap kerajaan demokrasi Malaysia dalam bentuknya yang OFENSIF sehingga ianya terhapus di bumi untuk kemudiannya digantikan dgn kerajaan Allah.

Wan Fatul Johari
Lubuk Terua, Temerloh, PAHANG DM


MASYALLAH
Dengan Nama ALLAH Maha Pengasih Lagi Penyayang.

ALLAH berfirman di dalam surah al-Hujurat, ayat 11 dan 12 (49:11-12)

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain; boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita yang lain, kerana boleh jadi (yang diolok-olokkan itu) lebih baik dari mereka; dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan nama yang fasik sesudah beriman.

Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka, kerana sesungguhnya sebahagian daripada prasangaka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah suka seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka jijiklah kamu kepadanya; dan bertakwalah kamu kepada ALLAH. Sesungguhnya ALLAH adalah Penerima taubat Lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya ALLAH adalah BENAR.