raya putih

Sifat Nafsiah

25 SYAWAL 1431


Sifat wajib bagi ALLAH terbagi empat:-

1) Sifat Nafsiah

2) Sifat Salbiah
3) Sifat Ma'ani

4) Sifat Ma'nawiyah

SIFAT NAFSIAH
Nafsiah ertinya diri. Sifat ini maujud pada akal tetapi tidak maujud pada mata kasar. Ertinya sifat Nafsiah boleh diterima oleh mata hati dan akal tetapi tidak dapat dilihat oleh mata kasar.

Sifat Nafsiah hanya satu sahaja iaitu Sifat Wujud.


Dalil Sifat Wujud ALLAH:
1) Adanya alam ini.
2) Alam adalah baharu. Tiap-tiap yang baharu tidak boleh jadi dengan sendirinya melainkan ada yang menjadikan.
3) Alam adalah logo atau lambang kewujudan ALLAH.

Kesemua dalil ini memerlukan akal untuk memikirkan dan melihat bahawa ALLAH memang sebenarnya bersifat Wujud.


Like this post?

Thank you for reading.
Tags: