writing

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Demi Masa

alarm

thm_Btflywht[A]"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang
berpesan-pesan dalam kebenaran dan berpesan-pesan dalam
kesabaran."
-Surah al-'Asr.

Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara
1) Sihat sebelum Sakit.
2) Muda sebelum Tua.
3) Kaya sebelum Miskin.
4) Lapang sebelum Sempit.
5) Hidup sebelum Mati.


Field of Flowers Divider from AnimateIt.net


bunga ungu

Ringkasan Ilmu Tauhid

1 RABIULAWAL 1438 HIJRAH

Ilmu tauhid adalah ilmu mengenal siapa itu Tuhan yang bernama Allah. Mengenal Allah adalah wajib atas setiap mukalaf. Mukalaf ialah orang yang telah baligh, berakal sihat dan telah sampai sampai seruan Agama Islam kepadanya. Tidak sah ibadah jika tidak mengenal siapakah Tuhan yang disembah itu.

Apa erti Tuhan?
Tuhan ialah Yang wajib disembah. Yang tidak wajib disembah adalah alam.
Alam adalah makhluk. Makhluk dicipta Tuhan.
Tuhan tidak dicipta atau dijadikan.

Mengapa kita wajib menyembah Tuhan?
Wajib setiap makhluk menyembah Tuhan kerana Tuhan yang mencipta makhluk. Tuhan mencipta alam (makhluk) dengan sifat ketuhananNya. Sifat ketuhanan tidak boleh ada pada yang alam (makhluk). Maka yang selain Allah tidak layak dan tidak wajib disembah kerana tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan.

Apakah erti sifat ketuhanan?
Sifat ketuhanan adalah sifat-sifat yang ada pada Diri Tuhan sahaja dan tidak boleh ada pada makhluk. Sifat ketuhanan adalah sifat 20 yang wajib ada pada Tuhan semesta alam yang namanya Allah.

20 sifat ketuhanan ini dibahagikan kepada 2 iaitu:-
1) Sifat istighna' - sifat terkaya di sekelian alam.
2) Sifat iftiqaaru - sifat yang dihajati oleh sekelian alam.

Apakah itu Sifat Istighna'
Sifat istighna' membawa maksud sifat-sifat terkaya di seluruh alam  Sifat terkaya ertinya sifat yang tidak perlu kepada sesuatu, tidak harapkan sesuatu, tidak bergantung kepada sesuatu, tidak dari sesuatu dan tidak sama dengan sesuatu.

Sifat istighna' ada 11:-
1) Wujud
Allah ada tanpa dijadikan ertinya tidak perlu kepada pencipta.

2) Qidam
Allah tidak ada mula ertinya Allah tidak perlu kepada masa.

3) Baqa'
Allah kekal ertinya tiada yang boleh musnahkanNya.

4) Mukhalafatuhu Lilhawadith
Allah tidak sama dengan sesuatu jua pun.

5) Qiyaamuhu Binafsihi
Allah tidak perlu kepada apa jua pertolongan dan bantuan.

6) Samaa'
Allah mendengar tanpa perlu kepada telinga.

7) Basar
Allah melihat tanpa perlu kepada mata.

8) Kalam
Allah berkata-kata tanpa perlu suara, huruf dan lidah.

9) Kaunuhu Sami'an
Zat Allah yang mendengar.

10) Kaunuhu Basiran
Zat Allah yang melihat.

11) Kaunuhu Mutakaliman
Zat Allah yang berkata-kata.

Semua sifat-sifat ini adalah sifat terkaya iaitu ia tiada pada makhluk. Sifat-sifat yang 11 ini hanya ada pada Diri Tuhan maka ia dinamakan sifat-sifat ketuhanan.

Apakah itu Sifat Istiqaaru?
Sifat istiqaaru maksudnya sifat-sifat yang alam sangat berhajat kepadanya. Alam adalah makhluk. Makhluk bersifat kekurangan. Kerana ada sifat kekurangan, maka makhluk perlu (berhajat) kepada sifat-sifat Allah yang dinamakan sifat istiqaaru ini.

Sifat istiqaaru ada 9:-
1) Wahdaniah
Alam berhajat kepada Tuhan yang tunggal kerana jika Tuhan itu berbilang (banyak) maka alam akan menjadi berantakan.

2) Qudrah
Alam berhajat kepada kekuasaan Tuhan yang mencipta alam semesta kerana alam tiada kuasa atas dirinya sendiri.

3) Iradah
Alam wujud atas kehendak Tuhan Pecipta alam semesta ini. Tanpa kehendak Allah, alam tidak akan wujud. Maka alam berhajat kepada kehendak Tuhan.

4) Ilmu
Alam wujud dengan keagungan ilmu Tuhan yang mencipta alam semesta ini. Maka alam perlu atau berhajat kepada sifat ilmu Tuhan yang menciptanya.

5) Hayaah
Alam wujud kerana dicipta oleh Tuhan yang Maha Hidup. Maka alam perlu kepada sifat hidup Tuhan yang menciptanya.

6) Kaunuhu Qadiran
Alam berhajat kepada Zat yang Maha Berkuasa di seluruh alam semesta.

7) Kaunuhu Muridan
Alam berhajat kepada Zat yang Maha Berkehendak untuk wujud.

8) Kaunuhu 'Aliman
Alam berhajat kepada Zat yang Maha Mengetahui.

9) Kaunuhu Haiyan
Alam berhajat kepada Zat yang Maha Hidup.

Kesemua sifat iftiqaaru ini sangat diperlukan oleh alam (makhluk) kerana tanpanya, segala isi alam semesta ini tidak akan wujud. Maka itu sifat-sifat istiqaaru dinamakan sebagai sifat ketuhanan kerana inilah sifat yang menjadikan alam dan segala isinya ada.

Sifat ketuhanan istighna' dan iftiqaaru tidak boleh diletakkan dalam diri makhluk. Jika dilakukan, maka dia dihukum syirik.
'Anguzubillahi minzalik.Like this post?

Thank you for reading.
Tags:
bunga merah jambu

Maksiat Batin - Dengki

15 SAFAR 1438 HIJRAH

Syarat untuk dekatkan diri kepada Allah ialah hati mestilah bersih dari dari sifat-sifat terkeji (mazmummah). Salah satu sifat terkeji yang wajib dibersihkan dari hati orang Mukmin ialah sifat dengki. Sifat ini dikenali juga sebagai hasad atau sering juga dipanggil dengan nama hasad dengki.

Apakah erti dengki?
Dengki ertinya hati tidak senang dengan nikmat atau kesenangan yang diterima orang lain dan hatinya mengharapkan agar nikmat atau kesenangan orang itu hilang darinya dan ditimpa balak pula. Inilah isi hati orang yang mempunyai sifat dengki.

Sifat dengki juga dinamakan sebagai penyakit hati kerana sifat dengki mendatangkan kerosakan pada diri orang yang mempunyai sifat dengki ini. Sifat dengki adalah berasal dari Iblis. Sejarah Iblis dilaknat dan mendapat murka Allah ialah kerana Iblis merasa dengki kepada Nabi Adam as. Iblis yang telah bertaraf sedarjat dengan Malaikat akan dimasukkan ke dalam Neraka Jahannam kelak. Semua amalan soleh Iblis selama beribu tahun musnah kerana dengki. Maka rugilah si Iblis dan anak-cucunya sekelian.

Kerana itu, Nabi Muhammad saw sangat melarang umatnya dari mempunyai sifat dengki ini. Dari Abu Hurairah ra. bahawa Nabi Muhammad saw bersabda, yang bermaksud; "Dengki itu memakan segala kebajikan seperti api memakan kayu yang kering."

Ertinya segala amalan soleh kita akan hangus (hilang) jika di dalam hati ada rasa dengki terhadap orang lain. Selain dari merosakan amal, dengki juga membawa kepada akibat-akibat lain yang merugikan di dunia dan di akhirat.

Akibat-akibat dengki.
1) Dengki akan menimbulkan rasa benci kepada orang yang didengkinya itu. Rasa benci akan mendorong kepada rasa permusuhan. Bila sudah menjadi musuh, akan terjadilah kata-mengata, hina-menghina lalu menaburkan fitnah dan akhirnya menjadi dendam antara satu dengan yang lain.

2) Dengki menimbulkan rasa dukacita yang berpanjangan apabila melihat nikmat dan kesenangan orang lain. Hatinya sedih apabila melihat orang lain dapat berbagai kebaikan bukan dirinya.

3) Dengki dihati akan menghalangnya dari merasa khusyuk dalam ibadah kerana hatinya dipenuhi dengan rasa marah dan benci terhadap manusia lain.

4) Dengki akan menyebabkan senang mendapat penyakit kerana stress atau tekanan perasaan disebabkan rasa dengki. Akan senang mendapat gangguan mental juga.

5) Dengki akan mengakibatkan wajah menjadi cepat kelihatan tua dan kusut disebabkan sering berkerut dan bermasam muka kerana tidak senang hatinya melihat kesenangan orang lain.

6) Dengki akan mendatangkan murka Allah swt kerana orang yang dengki sebenarnya tidak reda dengan takdir Allah dan bersyukur akan nikmat dirinya sendiri yang telah diberi Allah.

7) Dengki hanya merugikan diri kerana segala amal solehnya akan rosak dan dia tetap tidak akan mendapat nikmat orang yang didengkinya itu.

Inilah sebahagian dari akibat-akibat yang merugikan diri dari sebab rasa dengki yang bersarang di dalam hati. Maka wajiblah kita membersihkan hati dari rasa dengki kerana ia amat merugikan kepada diri, agama, amal dan iman kita. Tidak ada sedikitpun kebaikan dari sifat dengki ini kecuali kepada 2 perkara sahaja seperti yang nyatakan dalam sabda Rasulullah saw yang bermaksud; "Tidak ada yang diperbolehkan dalam hasad dengki melainkan 2 perkara iaitu seorang yang dikurniakan harta oleh Allah swt lalu dia belanjakan ke jalan Allah dan orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan oleh Allah swt  kemudian dia amalkan ilmunya itu dan mengajarkannya kepada manusia lain."

Ertinya kita boleh merasa dengki dalam 2 perkara iaitu:-
1) Dengki bila melihat orang lain menggunakan hartanya kepada jalan Allah seperti bersedekah, berinfak, berwaqaf dan sebagainya. Kita dengki kerana kita juga ingin melakukan yang sama tetapi belum mampu.

2) Dengki bila melihat orang lain dapat ilmu yang banyak lalu dia mengamalkannya dan mengajarkan kepada yang lain. Kita dengki kerana kita juga ingin dapat ilmu untuk kebaikan diri sendiri dan dapat dikongsi bersama orang lain tetapi kita belum dapat ilmu itu atau kita tidak pandai.

Kedua-dua jenis dengki ini dibolehkan dengan syarat kita tidak mengharapkan nikmat yang ada pada orang itu hilang dari dirinya.

Selain dari 2 jenis dengki yang dibolehkan ini, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dari sifat dengki. Bagaimanakah caranya untuk kita bersihkan atau hilangkan rasa dengki dari hati?

Cara-cara untuk hilangkan rasa dengki dalam hati:-
1) Hendaklah sentiasa ingat bahawa yang memberi sesuatu nikmat atau kesenangan atau ilmu adalah Allah swt semata-mata. Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, yang bermaksud; "Apakah mereka (berhak) membahagi kurnia Tuhanmu? Kami telah membahagikan mereka kehidupan mereka, dalam kehidupan di dunia ini. Kami telah tinggikan sebahagian dari mereka beberapa darjat supaya sebahagian dari mereka dapat faedah dari sebahagian yang lain dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan."

Allah yang menentukan siapa yang dapat lebih dan siapa yang dapat kurang. Kita hendaklah reda akan ketentuan dan takdir Allah terhadap diri kita. Ini yang dinamakan bersyukur dengan apa yang Allah beri dan jangan dengki terhadap apa yang diberi kepada orang lain.

2) Minta pertolongan dari Allah. Apa juga yang kita inginkan minta dari Allah kerana Allah yang memberi rezeki setiap makhluknya. Hendaklah kita berusaha kemudian berdoa semoga dikurniakan Allah apa yang dihajati. Firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 32, yang bermaksud; "Mintalah kepada Allah sebahagian dari kurniaNya.."

3) Ingatlah bahawa rasa dengki kita terhadap nikmat orang lain tidak akan menghilangkan nikmat itu dari orang tersebut. Dan dengan rasa dengki kita tidak juga mendatangkan nikmat orang itu kepada diri kita. Sebaliknya, kita hanya akan mendapat dosa dan rosak segala amal soleh yang telah kita usahakan.

4) Ingatlah rasa dengki di hati akan digunakan Syaitan dan Iblis untuk menghasud dan mengapi-apikan kita supaya melakukan perkara yang buruk dari sebab rasa dengki itu seperti mengumpat, memburuk-burukan, memfitnah dan lebih dahsyat lagi membuat sihir kepada orang yang didengki itu.

Maka jangan biarkan kita menjadi mangsa Syaitan dan Iblis dengan membiarkan rasa dengki bersarang dalam hati kita.

Wallahu'alam bisawab.


Like this post?

Thank you for reading.
bunga merah jambu

Mukjizat Al-Qur'an - Jari Manusia

1 SAFAR 1438 HIJRAH

Mukjizat al-Qur'an ialah ilmu. Ilmu yang terdapat di dalam kitab suci ini adalah ilmu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Salah satu ilmu yang sangat menakjubkan dari al-Qur'an terdapat dalam surah al-Qiaamah ayat 1 - 4, yang bermaksud; "Aku bersumpah dengan Hari Kiamat. Dan Aku bersumpah dengan nafsu lauwaamah. Patutkah manusia menyangka bahawa Kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan Kami berkuasa menyusun jarinya."

Ketika wahyu Allah turun menerangkan tentang keadaan manusia yang akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali setelah terjadinya kiamat, ramai manusia kafir pada masa itu yang tidak mempercayainya dan mempersoalkan bagaimana orang yang telah mati berkurun-kurun lamanya dan telah hancur tulang-belulangnya dapat dihidupkan kembali? Maka Allah menjawab dalam ayat ini bahawa sesungguhnya Allah itu Maha Berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia lengkap dengan jarinya sekali. Allah akan menyusun semula jari-jemari manusia seperti ketika manusia itu hidup di dalam dunia ini.

Para ulama pada masa silam, menerangkan tulang jari-jemari manusia adalah yang paling kecil dari sekelian tulang manusia yang lain. Bukan sahaja tulang jari manusia itu kecil tetapi bilangannya banyak pula. Tulang-temulang ini pastinya telah berkecai dan hancur namun Allah memberitahu manusia bahawa Allah Maha Berkuasa untuk menyusun semula tulang-temulang setiap jari manusia itu dengan sempurna.


piq8yy95T.png

Di zaman mutakhir ini, kita telah mengetahui kepentingan jari kepada kehidupan manusia. Di hujung jari manusia ada tanda atau satu lakaran halus yang dinamakan sebagai "cap jari". Setiap manusia mempunyai cap jari yang unik dan tersendiri dan tidak boleh sama dengan cap jari manusia lain walaupun antara adik-beradik kembar sekali pun. Cap jari telah menjadi tanda identity setiap manusia iaitu manusia dapat dikenali melalui cap jarinya. Seluruh negara di dunia ini menggunakan sistem cap jari ini sebagai satu proses pengenalan setiap individu manusia. Di setiap kad pengenalan kita akan diletakkan cap jari kita sebagai tanda pengenalan diri kita kepada dunia. Dan di akhirat kelak kita akan dihidupkan dan dibangkitkan semula lengkap dengan identity kita (cap jari).Subhanallah!
Tidak dapat kita bayangkan berapa banyakkah cap jari yang telah dicipta Allah. Bilangannya adalah sebanyak bilangan manusia yang telah lahir dari sejak zaman Nabi Adam as sehinggalah ke saat ini. Dan ia akan bertambah lagi kerana selagi Hari kiamat belum terjadi, umat manusia akan terus dilahirkan dengan setiap mereka akan mempunyai cap jari yang khas yang telah diciptakan Allah untuk mereka. Inilah tanda sifat terkaya Allah pada kejadian iaitu ciptaan Allah swt tiada batasnya.

Ayat al-Qiaamah ini membuktikan bahawa al-Qur'an itu benar-benar datang dari Yang Mencipta alam ini. Mengapa Allah tidak mengatakan akan menyusun semula gigi manusia atau rambut manusia? Kenapa menyusun jari? Kerana pada hujung jari ada tanda identity setiap manusia.

Subhanallah!
Ini adalah salah satu bukti mukjizat al-Qur'an. Rugilah manusia yang enggan percaya kepada kitab suci ini. Wallahu'alam bisawab.Like this post?

Thank you for reading.
bunga kuning

Masalah Haid, Nifas & Istihadah

19 MUHARRAM 1438 HIJRAH

Wajib atas setiap Muslimah untuk belajar mengenal 3 jenis darah yang menjejas pelaksanaan ibadah fardunya.
3 jenis darah itu ialah:-
                         1) darah haid
                         2) darah nifas
                         3) darah istihadah

Darah Haid
Kedatangan darah haid bagi seorang wanita adalah petanda bahawa dia telah baligh. Baligh adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seorang itu telah sampai ke tahap dewasa. Apabila seorang itu telah baligh maka telah jatuh semua hukum agama ke atasnya (mendapat dosa atau pahala atas segala perbuatannya).

Tanda baligh untuk anak perempuan ialah kedatangan darah haid. Darah haid boleh datang seawal anak perempuan itu berumur 9 tahun Islam dan selewat-lewatnya 15 tahun Islam (hijriah). Pada usia 15 tahun Islam, anak perempuan dihukum sudah baligh walaupun sekiranya dia masih belum lagi kedatangan darah haid. Maka wajib atas anak itu melaksanakan segala perintah Allah.

Mengenal Darah Haid.
Biasanya darah haid akan didahului oleh cecair kecoklatan. Ini bukanlah darah haid dan Muslimah masih wajib melaksakankan ibadah sembahyang fardunya. Apabila ia telah berubah warna menjadi merah seperti merahnya darah ikan (apabila disiang) baharulah ia dihukum sebagai darah haid.

Darah haid mestilah ada selama sekurang-kurangnya 24 jam. Jika darah itu kurang dari 24 jam (walaupun ia berwarna merah), ia tidak dihukum darah haid. Jika ada tertinggal waktu sembahyang dalam waktu 24 jam itu, hendaklah diqadhakkan kemudiannya. Tiada hukum dosa ke atasnya kerana tidak disengajakan.

(Muslimah mesti tinggalkan sembahyang apabila ada tanda darah haid. Tunggu sehinga melepasi 24 jam. Jika tiada lagi darah yang keluar selepas 24 jam, maka ia bukan darah haid).

Setiap Muslimah mempunyai bilangan hari haid yang berlainan. Darah haid boleh keluar paling lama ialah 15 hari. Namun pada kebiasaannya bilangan hari haid ialah selama 7 hari boleh kurang sehari atau lebih sehari. Muslimah wajib memastikan darah haidnya telah benar-benar kering sebelum mandi wajib.

Bagaimana untuk memastikan darah haid telah berhenti?

Tanda darah haid akan berhenti ialah apabila warna darah itu menjadi semakin pudar dan menjadi kecoklatan. Kemudian ia akan menjadi warna karat dan kekuning-kuningan. Selagi ada kelihatan warna-warna ini, Muslimah masih dihukum dalam haid. Hanya apabila tiada lagi warna yang dapat dilihat, baharulah Muslimah itu boleh mandi wajib. (Gunakan kapas atau tisu putih untuk periksa tempat keluar darah haid itu). Mandi wajib tidak sah jika darah haid belum bersih sepenuhnya.

Darah Istihadah
Darah istihadah membawa maksud darah penyakit. Darah istihadah adalah darah yang keluar berterusan tanpa ada had hari tertentu. Darah istihadah ialah darah yang keluar selepas kedatangan darah haid atau bersambung dengan darah haid. Wanita yang kedatangan darah istihadah adalah dalam keadaan suci iaitu dia tetap wajib melaksanakan sembahyang fardu 5 waktu dan juga puasa fardu Ramadan.

Mengenal Darah Istihadah

Darah haid paling lama dalam hukum Islam ialah 15 sehari semalam. Jika darah itu melebihi 15 sehari semalam, darah yang keluar pada hari ke 16 tidak lagi dihukum sebagai darah haid. Ia dinamakan sebagai darah istihadah. Wajib atas Muslimah itu untuk mandi pada hari yang ke 16 itu (walau masih keluar darah) dan laksanakan sembahyang fardunya. Jika darah istihadah berterusan, hendaklah ia dikira sehingga hari ke 30. Hari berikutnya dikira sebagai hari pertama untuk pusingan haidnya yang baru. Begitulah dikira pada setiap bulan iaitu 15 hari untuk haid dan 15 hari untuk istihadah.

Bagaimana untuk mendirikan sembahyang fardu dalam masa istihadah?

Muslimah yang menanggung darah istihadah wajib melaksanakan fardu sembahyang dengan cara-cara berikut:-
1) Tunggu sehingga masuk waktu (azan) kemudian beristinjak dan membersih faraj dengan semampu yang boleh.
2) Pakai tuala wanita yang mampu menahan darah dari meresap keluar.
3) Angkat wuduk.
4) Segera mengerjakan sembahyang.

Kesemua perkara ini mesti dilakukan berturut-turut iaitu tidak boleh diselangi dengan melakukan perkara-perkara lain yang tiada kaitan dengan ibadah sembahyang seperti berbual-bual, membaca, mengemas dan sebagainya. Jika dilakukan ia menjadi batal dan Muslimah mesti mengulangi lagi dari mula (mesti gunakan tuala wanita yang baru).

Satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu sembahyang sahaja. Ertinya Muslimah yang beristihadah tidak boleh menyimpan wuduk. Bila sembahyang selesai wuduknya juga tamat. Dia tetap boleh melaksanakan sembahyang sunat dengan mengulangi 4 cara yang sama. Wuduk untuk sembahyang fardu mestilah setelah masuk waktu (azan).

Darah Nifas
Darah nifas ialah darah yang keluar dari faraj wanita setelah melahirkan anak. Jika ada darah sebelum anak itu lahir, darah itu bukanlah darah nifas. Ertinya Muslimah itu masih berkewajipan melaksanakan ibadah sembahyangnya. Kewajipan itu gugur hanya setelah keluar darah setelah bersalin.

Mengenal Darah Nifas
Berapa lama darah nifas keluar adalah berbeza di antara Muslimah. Paling sedikit darah nifas adalah seperludah (setompok) sahaja. Paling lama darah nifas boleh keluar ialah selama 40 hari. Ada juga riwayat yang menyatakan ianya adalah 60 hari. Jika darah terus keluar tanpa henti selepas 60 hari maka ianya adalah darah istihadah.

Darah nifas tidak semestinya keluar berterusan dari saat melahirkan. Adakala ia hanya keluar selepas sehari atau lebih dari itu. Jika darah hanya keluar selepas hari yang ke 15 selepas kelahiran, ia dikira sebagai darah haid. Ertinya Muslimah itu tidak ada hadas nifas.

Selagi ada darah keluar dalam lingkungan 40 hari walau tidak setiap hari, ia adalah darah nifas. Namun jika tiada darah nifas selama 15 hari kemudian ia keluar lagi, maka darah itu adalah darah haid walaupun 40 harinya belum selesai. Ertinya Muslimah itu telah tamat tempoh nifasnya.

Kesimpulannya:
1) Darah haid dan darah nifas menggugurkan kewajipan sembahyang.
2) Darah istihadah tidak menggugurkan kewajipan sembahyang.
3) Paling lama darah haid ialah 15 hari.
4) Paling lama darah nifas ialah 40 hari.
5) Wajib atas setiap Muslimah mengenal darah haid, nifas dan istihadah kerana ia menjejas ibadah sembahyang.
6) Jaga waktu sembahyang kerana sembahyang adalah kunci Syurga.

Wallahu'alam bisawab.


Like this post?

Thank you for reading.
Tags:
bunga merah jambu

Dalil Allah Wujud

3 MUHARRAM 1437 HIJRAH

Allah wajib bersifat wujud. Allah wujud ertinya Allah ada.

Apakah bukti atau dalil bahawa Allah itu ada?
Dalil bahawa Allah itu ada ialah adanya alam ini. Ini dinamakan sebagai dalil ijmali atau bukti ringkas.

Bagaimana adanya alam ini membuktikan Allah itu ada?
Untuk membuktikan bahawa alam ini adalah dalil Allah itu ada perlu kepada penerangan yang terperinci atau dinamakan sebagai dalil tafsili.

Dalil Tafsili Allah itu wujud:-
Penerangan terhadap dalil tafsili diperkuatkan dengan adanya dalil nakli atau bukti dari al-Qur'an. Dalil tafsili adalah dalil akal (akli).

Dalil Nakli
Dari ayat 164 surah al-Baqarah, yang bermaksud; "Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; pertukaran malam dan siang; dan kapal-kapal yang belayar di laut membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya (air hujan itu) tumbuh-tumbuhan di bumi setelah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kekuasaan Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (wujudnya Allah) bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran."

Dari ayat ini Allah memberi beberapa tanda atau bukti untuk difikirkan akal manusia. Apabila akal dapat berfikir, logik akal akan mengatakan bahawa kesemua tanda-tanda ini adalah bukti bahawa Allah itu sebenar-benarnya ada dan mustahil tidak ada..Bukti-bukti yang didatangkan Allah dalam ayat ini adalah seperti berikut:-

1) kejadian langit dan bumi.
2) pertukaran malam dan siang.
3) kapal-kapal yang belayar di lautan.
4) turun hujan dari langit.
5) tumbuh-tumbahan yang keluar dari bumi.
6) berbagai jenis binatang yang melata di bumi
7) peredaran awan dan angin

1) Kejadian langit dan bumi
Bagaimanakah langit dan bumi itu dijadikan?Firman Allah dalam surah al-Anbiyak ayat 30 yang bermaksud; "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu (satu gumpalan), kemudian Kami pisahkan antara keduanya, dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?"

Manusia telah memikirkan dan mengkaji tentang asal kejadian alam ini. Maka manusia bijak-pandai (para saintis) telah membuat satu teori yang dinamakan "The Big Bang Theory". Secara ringkasnya teori ini percaya bahawa alam semesta ini dahulu adalah satu gumpalan (mass) yang padat lagi panas. Kerana kepanasan itu, ia pun mengembang (expands) dan akhirnya terjadilah satu ledakan yang amat dahsyat. Debu atau serpihan-serpihan dari ledakan itu kemudian menjadi susunan galaxy (planet, bintang, meteor dan sebagainya).

Logik akal mengatakan bahawa adalah mustahil segala planet dan bintang tersusun begitu rupa tanpa ada yang mengatur, mengurus dan menjaga perjalanan setiap cakrawala yang tidak dapat dihitung bilangannyai tu. Logik akal menolak alam semesta terjadi secara kebetulan atau secara semulajadi tanpa ada yang menjadikan. Yang menjadi alam semesta ialah Pencipta Yang Wujud iaitu Allah swt.

2) Pertukaran malam dan siang.
Bagaimanakah terjadinya malam dan siang?

Firman Allah dalam surah Luqman ayat 29, yang bermaksud; "Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam? .."Terjadinya malam dan siang adalah hasil dari putaran bumi pada paksinya. Bahagian bumi yang menghadap kepada matahari akan berada dalam keadaan terang yang dinamakan siang. Bahagian yang membelakangkan matahari akan berada di dalam keadaan gelap yang dinamakan malam.

Mengapa bumi berputar?
Allah menjadikan bumi itu berputar pada paksinya untuk 2 tujuan.
1) Untuk tidur.
Firman Allah dalam surah al-An'am ayat 60, yang bermaksud; "Dan Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Kemudian, Dia bangunkan (dari tidur) kamu padanya (siang) untuk disempurnkan ajal (umur) yang telah ditetapkan; kemudiana kepadaNyalah tempat kamu kembali. Kemudian Dia menyatakan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan (semasa hidup)."


2) Menjadikan masa atau waktu.
Setiap satu putaran bumi memakan masa 24 jam iaitu 1 hari. Setiap 1 jam memakan masa 60 minit. Dan setiap 1 minit mengandungi 60 saat. Bagaimana bumi boleh berputar secara tetap, tepat dan berterusan dengan kelajuan (speed) yang sama? Kuasa apa yang digunakan bumi dan siapakah yang memandu dan menjaga kelajuan putaran bumi? Atau mungkinkah bumi berputar secara semula jadi tanpa ada yang mengaturnya?

Logik akal akan menafikan bahawa sistem putaran bumi itu berlaku dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur perjalanannya dan menjaga putarannya supaya senitasa bergerak dengan tepat, tetap dan berterusan. Sistem putaran bumi tidak boleh rosak walau sedikitpun kerana ia akan merosakkan keseluruhan sistem alam semesta. Jika ini berlaku, maka akan terjadilah kejadian kiamat. Maka akal menerima bahawa sistem yang begitu teliti pasti ada yang mengatur dan mengurusnya. Tidak mungkin bumi itu berputar secara semulajadi atau secara kebetulan.

3) Kapal-kapal yang belayar di laut
Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. seorang yang tinggal di kawasan gurun (Mekah) dan tidak pernah melihat kapal yang belayar di laut. Dengan turunnya ayat mengenai kapal-kapal yang belayar di lautan adalah tanda bahawa al-Qur'an itu adalah benar-benar datang dari Tuhan Pencipta alam dan bukan rekaan manusia.


BADAI.jpg

Firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 15, yang bermaksud; "Dan Ia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapkannya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu, dan Ia jadikan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu-lalang, supaya kamu dapat sampai ke matlamat (tempat) yang kamu tuju."

Laut adalah salah satu jalan yang Allah ciptakan untuk dimanfaatkan manusia supaya dapat sampai ke tempat-tempat yang jauh. Melihat kapal-kapal yang berat dan sarat dengan muatan keperluan manusia belayar di lautan luas, adalah bukti terang bahawa Allah itu wujud dan mengaturkan setiap keperluan manusia.

4) Turun hujan dari langit
Bagaimanakah air hujan boleh turun dari langit?
Firman Allah dalam surah al-Mukminuun ayat 18, yang bermaksud; "Dan Kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu serta Kami tempatkan dia (air hujan itu) tersimpan di bumi; dan sesungguhnya Kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya."Allah menerangkan bagaimana hujan itu terjadi di dalam surah al-A'raf ayat 57, yang bermaksud; "Dan Dialah yang yang menghantar angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatNya (hujan), hingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halakan dia ke negeri yang mati (kemarau) lalu kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan; Demikianlah pula Kami keluarkan orang-orang yang telah mati (pada hari kiamat), supaya kamu ingat."

Dari segi ilmu sains, hujan terjadi disebabkan ada 2 proses di alam ini iaitu proses pengwapan (evaporation) dan proses sejatan (condensation). Air di atas muka bumi (laut, sungai, tasik, kolam dan sebagainya) akan menjadi wap (vapour) akibat panas matahari. Wap adalah ringan dan akan naik ke udara. Semua wap yang naik ke udara akan berkumpul lalu menjadi awan. Awan yang menggandungi wap air akan naik semakin tinggi. Suhu udara akan bertambah sejuk di atmosfera yang lebih tinggi. Apabila awan memasuki ruang udara yang sejuk (seperti di gunung-ganang), wap yang terkandung di dalam awan akan bertukar menjadi titisan air yang akan berkumpul lalu turun sebagai hujan.

Adakah proses penciptaan hujan ini berlaku secara semulajadi atau secara kebetulan? Sedangkan proses hujan ini sangat mengkagumkan minda manusia yang berakal kerana ketelitian dan terperinci sekali? Bukankah ini bukti bahawa ada yang mencipta, mengatur dan mengurus proses kejadian hujan ini?

Dari ayat al-A'raf ini juga, Allah memberi 2 lagi tanda kewujudanNya iaitu tentang beredaran angin dan hasil yang keluar dari bumi (tumbuh-tumbuhan) setelah diturunkan hujan.

Awan yang terapung di antara langit dan bumi lalu bergerak kerana ada tiupan angin yang membawa awan itu ke tempat yang memerlukan air hujan. Jika tiada angin yang bertiup bolehkah awan bergerak sendiri?

Angin berfungsi sebagai pembersih udara bumi. Jika tiada angin udara bumi akan mendap dan kotor (polutants). Angin juga berfungsi untuk menyejukkan udara supaya kita tidak merasa terlalu panas. Selain itu angin berfungsi sebagai penyebar dedebu bunga supaya dapat membiak di tempat lain. Banyak lag fungsi angin yang semua ini adalah diatur Allah Tuhan Yang Maha Pencipta alam ini.

Air hujan yang turun dibawa oleh awan akan menjadikan tanah menjadi gembur lalu keluar segala tumbuhan yang berwarna-warni yang tidak dapat dihitung oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan ini kemudiannya akan menjadi makanan kepada serangga dan binatang hebiverus (makan dedaun) yang kemudian akan membiak dan menjadi makanan kepada binatang lain pula.

Awan, air hujan dan angin sangat-sangat diperlukan oleh sekelian makhluk yang hidup di atas muka bumi Allah ini termasuklah manusia, haiwan dan tumbuh-tumbahan. Allah mengatur alam ini dengan begitu teliti dan sempurna sekali. Setiap kejadian atau ciptaanNya ada pertalian antara satu dengan yang lain. Allah mencipta alam ini lalu diatur, diurus dan dijaga supaya alam berjalan dengan sempurna untuk kehidupan manusia yang telah dipilih Allah untuk menjadi Khalifah di atas muka bumi ini.Rugilah manusia yang enggan melihat tanda-tanda atau bukti-bukti kewujudan Allah swt. yang terbentang di depan mata kita ini.

Wallahu'alam bisawab.Like this post?

Thank you for reading.
bunga merah jambu

Al-Asmaaul-husna : ﺍﻟﻤﻮﺀﻣﻦ (Al-Mukmin)

19 ZULHIJJAH 1437 HIJRAH

Erti Kalimah Mukmin
Bagi diri manusia, nama Mukmin membawa maksud 'orang yang beriman' iaitu orang yang percaya kepada 6 rukun iman. Bagi Diri Allah, nama al-Mukmin membawa maksud Yang Memberi Keamanan.

Dari segi Bahasa Arab, mukmin adalah dari kalimah amanah yang bererti aman tenteram.
Dari segi Bahasa Melayu kalimah amanah ertinya rasa percaya kepada orang lain untuk menjaga barangnya.

Al-Mukmin Allah.
Allah adalah Yang Memberi Keamanan (al-Mukmin). Orang-orang Mukmin akan merasa aman tenteram yang didatangkan oleh Yang Memberi Keamanan iaitu Allah. Bagaimana Allah mendatangkan rasa aman kepada hambaNya yang beriman?

Allah memberi rasa keamanan melalui janji-janji yang dijanjikan Allah untuk orang yang beriman. Janji-janji Allah adalah benar. Allah memberi keamanan (janji) kepada 2 perkara ini:-
1) balasan baik bagi amalan yang baik.
2) dijauhi rasa ketakutan dan kebimbangan.

Orang Mukmin merasa aman kerana percaya bahawa Allah akan membalas segala amalan baik mereka dengan sebaik-baiknya. Orang Mukmin tidak akan merasa takut, bimbang mahupun sedih kerana telah mendapat rasa aman dari al-Mukmin. Bagaimanakah untuk mendapat rasa aman ini?

Syarat untuk mendapat rasa aman dari Yang Memberi Keamanan ialah dengan mendekatkan diri kepadaNya. Cara mendekatkan diri kepada Allah ialah dengan banyakkan buat amal soleh dan menjauhi dari segala maksat zahir dan batin. Allah memberi rasa gembira yang hakiki kepada hambaNya yang sentiasa beribadah kepadaNya dengan ikhlas. Perasaan gembira ini adalah rasa kemanisan iman yang hanya dapat dirasai oleh mereka yang telah diberi rasa keamanan dan ketenangan dari al-Mukmin.

Hamba yang dekatkan dirinya kepada al-Mukmin akan dapat karamah. Erti karamah ialah anugerah atau pertolongan Allah. Karamah yang diberi akan bergantung kepada darjatnya di sisi Allah swt. Karamah bagi orang Mukmin datang dari berbagai bentuk seperti mendapat ilham, mendapat jalan keluar bagi sesuatu masalah, dapat bantuan dari sumber yang tidak disangka-sangka atau dijauhi dari perkara-perkara yang kurang baik atau yang merbahaya.

Maka itu, hendaklah kita sentiasa ingat kepada al-Mukmin dengan mentaati segala perintahNya samada perintah suruh buat atau perintah yang dilarangNya. Semoga kita semua dianugerahi dengan rasa aman, tenteram dan gembira yang didatangkan dari al-Mukmin. Insya-Allah. Amin, Ya Rabbal'alamin.Like this post?

Thank you for reading.
bunga ungu

Fadhilat Surah Yaasin

12 ZULHIJJAH 1437 HIJRAH
Surah Yaasin adalah surah yang ke 36 dalam susunan surah-surah al-Qur'an. Ia terletak pada awal Juzuk 23. Surah Yaasin adalah surah Makkiyah iaitu diturunkan di Mekah. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad saw selepas turunnya surah Jin. Namun susunan Surah Yaasin adalah setelah surah Faatir.

Surah Yaasin adalah surah yang sangat popular di kalangan masyarakat Melayu. Ramai yang gemar membacanya pada setiap malam Jumaat, pada malam nisfu Syaa'ban, ketika ada kematian, ketika ada kenduri-kendara dan sebagainya. Surah Yaasin juga sering dijadikan penawar bagi yang sedang sakit. Kerana sering dibaca, ramai di antara kita yang secara tidak sengaja boleh menghafal bacaannya dengan mudah. Inilah mukjizat ayat-ayat suci al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw lebih 1400 tahun yang lalu.

Apakah sebenarnya fadhilat surah Yaasin ini?

Kebaikan membaca surah Yaasin datangnya dari Rasulullah saw sendiri. Antara hadith yang menggalakkan kita membaca surah Yaasin adalah seperti berikut:-

1) Dibaca ketika ada kematian.
Riwayat Abu Daud, yang bermaksud; "Bacalah surah Yaasin ke atas orang yang mati dari kalangan kamu."

Riwayat Ummu Darda', yang bermaksud; "Apabila orang mati dibacakan surah Yaasin, Allah swt akan meringankan azab ke atasnya (mayat itu)."

2) Dibaca pada malam hari.
Riwayat Ad-Darimi dari Abu Hurairah, yang bermaksud; "Sesiapa membaca surah Yaasin pada malam hari kerana mengharapkan ganjaran dari Allah swt maka akan diampunkan dosanya pada malam tersebut."

Riwayat al-Baihaqi dan Abu Hurairah, yang bermaksud; "Sesiapa membaca surah Yaasin setiap malam ia akan diampuni."

3) Dibaca pada siang hari.
Riwayat Ad-Darimi yang bermaksud, "Barangsiapa membaca surah Yaasin di pagi hari, pekerjaannya di hari itu akan dimudahkan dan barangsiapa membacanya di akhir hari (petang), tugas-tugasnya sehingga ke hari berikutnya akan dimudahkan pula."

Surah Yaasin disifatkan sebagai hati atau jantung al-Qur'an. Hati atau jantung adalah satu nadi atau tunjang kepada sesuatu, Jika surah Yaasin diibaratkan sebagai hati atau jantung al-Qur'an, maka kepentingan surah Yaasin ini tidak boleh diragui lagi.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud; "Sesungguhnya setiap sesuatu ada hati, dan hati al-Qur'an ialah surah Yaasin. Barangsiapa membacanya pada malam hari maka dipermudahkannya pada malam tersebut. Dan barangsiapa membacanya pada siang hari maka akan dipermudahkannya pada hari tersebut. Dan sesungguhnya diangkat al-Qur'an kepada ahli Syurga maka tidaklah mereka membaca dari al-Qur'an kecuali surah Taha dan surah Yaasin."

Kesimpulannya, surah Yaasin mempunyai fadhilat yang amat besar dan sangat dianjurkan untuk dibaca tidak kira pada malam atau pada siang hari. Kebaikan surah Yaasin bukan sahaja untuk diri kita yang masih hidup tetapi juga untuk mereka yang sedang menghadapi sakratulmaut. Marilah kita amalkan membaca surah Yaasin ini. Amiin.Like this post?

Thank you for reading.
Tags:
bunga ungu

Akibat-Akibat Buruk Dari Akhlak Yang Buruk

29 ZULKAEDAH 1437 HIJRAH

Akhlak buruk berpunca dari hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat mazmummah. Sifat-sifat mazmummah adalah kotoran-kotoran hati. Kotoran hati ini juga dikenali sebagai maksiat batin. Akhlak yang buruk sangat tidak disukai di dalam Agama Islam. Agama Islam sangat memberatkan akhlak yang baik dan mulia. Nabi Muhammad saw diutus bukan sahaja untuk mengajar manusia supaya beriman kepada Allah swt, tetapi juga untuk memperbetulkan akhlak manusia.

Akhlak buruk tidak dibenarkan di dalam Agama Islam kerana akhlak buruk ini membawa akibat-akibat yang buruk yang akan merugikan diri kita di dunia dan akhirat kelak. Antara akibat-akibat buruk dari akhlak yang buruk adalah seperti berikut:-

1) Amal menjadi rosak.
Dari hadith Rasulullah saw. yang bermaksud bahawa akhlak yang buruk akan merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu.

Ertinya segala amal soleh yang kita lakukan akan menjadi tidak berguna lagi (rosak) jika kita mempunyai akhlak yang buruk. Amal yang rosak ini tidak akan mendatangkan apa-apa pahala kepada kita dan apabila dihisab di Mahsyar kelak ia tidak tidak akan memberatkan timbangan amal kita.

Antara akhlak buruk yang merosakkan amal ialah hasad dengki dan riak. Dari hadith Rasulullah saw yang bermaksud bahawa dengki itu akan memakan amal baik sebagaimana api memakan daun yang kering. Begitu juga orang yang mempunyai perasaan riak dalam hatinya, sembahyangnya tidak diterima (kerana telah rosak).

2) Mati dalam su'ul khatimah (kematian yang buruk)
Dari kata-kata Imam Ghazali ra. yang bermaksud bahawa jika seseorang itu tidak belajar ilmu tasauf (akhlak) maka dia akan mati dalam su'ul khatimah.

Seseorang itu tidak boleh memperbaiki akhlaknya untuk menjadi lebih baik jika dia tidak tahu membezakan antara akhlak yang baik dan yang buruk. Pelajaran ilmu tasauf adalah satu ilmu tentang akhlak dalam Islam. Hukumnya adalah fardu ain atas setiap mukallaf.

Orang yang tidak belajar tasauf tidak akan tahu bahawa akhlaknya itu adalah salah dan akan merugikan dirinya di dunia dan di akhirat. Apabila dia mati dalam keadaan akhlaknya buruk, maka dia digolongan orang yang mati dalam su'ul khatimah.

3) Tidak boleh masuk Syurga.

Akhlak yang buruk akan merosakkan amal. Amal yang rosak ini tidak akan mendatangkan apa-apa pahala kepada kita dan apabila dihisab di Mahsyar kelak ia tidak tidak akan memberatkan timbangan amal kita. Apabila timbangan amal kita ringan, bagaimanakah kita akan dapat memasuki Syurga Allah? Jika tidak dapat memasuki Syurga, ke manakah kita akan dimasukkan kelak? Jawapannya ada dalam beberapa hadith Rasulullah saw ini:-

Contoh 1
Seorang wanita yang mengurung kucingnya sehingga mati.
Contoh 2
Seorang isteri yang mengatakan kepada suaminya, "Aku tidak melihat satu kebaikan pun daripadamu".
Contoh 3
Seorang wanita yang sentiasa berpuasa di siang hari dan beribadah sepanjang malam tetapi lidahnya suka menyakiti hati jiran.

Apabila ditanya apakah balasan bagi 3 orang wanita yang berakhlak buruk ini, Nabi Muhammad saw menjawab tanpa ragu lagi, "Neraka".

4) Tidak rasa tenang dalam hidup.
Orang yang hidupnya dipenuhi dengan rasa marah, dengki, benci, dendam, cemburu, iri hati dan sebagainya, tidak akan merasa tenang dan aman dalam kehidupan hariannya. Hati sentiasa tidak senang apabila melihat orang lain hidup senang atau mendapat nikmat. Mulutnya akan sentiasa mengumpat atau mengungkit-ungkit. Akalnya akan sentiasa berfikir bagaimana dia boleh menjatuhkan orang lain. Pendeknya, hidupnya akan dipenuhi dengan rasa tidak puas hati sesama manusia lain. Bagaimanakah orang seperti ini akan merasa tenang dan bahagia?

5) Sukar melawan sakit yang zahir dan yang batin.
Orang yang tidaka da ketenangan dalam hati, akan mengalami tekanan hidup yang berat. Tekanan ini akan menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi dan sakit jantung. Jiwanya juga akan tertekan sehingga kemungkinan akan menjadi murung dan sedih yang berpanjangan.

6) Tidak disukai orang
Tiada siapa yang suka berkawan dengan orang yang berakhlak buruk ini. Dirinya akan dijauhi kerana dia tidak membawa kebaikan kepada sesiapa pun.

Inilah sebahagian dari kesan-kesan atau akibat-akibat buruk yang menanti orang yang tidak memperbaiki akhlaknya. Sesunggunya akhlak buruk wajib dibersihkan dari diri orang yang beriman. Bersihkan hati kerana hati adalah tempat pandangan Allah. Hati yang bersih akan melahirkan akhlak yang baik dan terpuji. Hati yang kotor akan melahirkan akhlak yang buruk juga.

Wallahu'alam bisawab.


Like this post?

Thank you for reading.
Tags:
bunga air pink

Iktikad Muslim Terhadap Allah

18 ZULKAEDAH 1437 HIJRAH
allah_gr

Iktikad adalah satu pegangan yang wajib dipercayai dan diyakini oleh setiap Muslim. Iktikad letaknya di dalam hati. Apakah iktikad Muslim terhadap Tuhan yang bernama Allah?

Iktikad yang wajib ada dalam setiap hati Muslim terhadap Diri Allah adalah bahawa:-

1) Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, kecuali Allah.
    Dia-lah yang berhak dan layak disembah dengan sebenarnya.

2) Tidak ada yang wajib wujudnya, kecuali Allah.
    Dia-lah yang wajib wujudNya.

3) Tidak ada yang berhak dibuat ibadah kepadanya dengan sebenar-benarnya, kecuali Allah.
    Dia-lah yang berhak diibadati dengan sebenarnya.

4) Tidak ada yang menjadikan sekelian makhluk, kecuali Allah.
    Dia-lah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu.

5) Tidak ada yang memberi rezeki, kecuali Allah.
    Dia-lah yang memberi rezeki bagi tiap-tiap makhluk.

6) Tidak ada yang menghidupkan, kecuali Allah.
    Dia-lah yang menghidupkan tiap-tiap sesuatu.

7) Tidak ada yang mematikan, kecuali Allah.
    Dia-lah yang mematikan tiap-tiap sesuatu.

8) Tidak ada yang menggerakkan, kecuali Allah.
    Dia-lah yang menggerakkan tiap-tiap sesuatu.

9) Tidak ada yang mendiamkan, kecuali Allah.
    Dia-lah yang mendiamkan tiap-tiap sesuatu.

10) Tidak ada yang memberi manfaat, kecuali Allah.
      Dia-lah yang memberi manfaat bagi tiap-tiap sesuatu.

11) Tidak ada yang mendatangkan mudarat, kecuali Allah.
      Dia-lah yang mendatangkan mudarat kepada tiap-tiap sesuatu.

12) Tidak ada yang melakukan dalam segala keadaan, kecuali Allah.
      Dia-lah yang melakukan semua keadaan.

Semua iktikad ini wajib ada di dalam hati setiap Muslim. Jika salah satu iktikad gugur atau tidak dipercayai lagi dalam hati Muslim, maka gugurlah keseluruhan iktikad (kepercayaan) terhadap Tuhan yang bernama Allah. Jika iktikad terhadap Allah gugur, maka gugurlah keseluruhan iman. Bila tiada lagi iman dalam hati, Muslim akan terkeluar dari Agama Islam dan menjadi orang yang kufur.

'Anguzubillahi minzalik.

Wallahu'alam bisawab.Like this post?

Thank you for reading.
Tags: